Jak odwzorować technikę wyróżnienia (highlight) z Power BI na wykresie przestawnym Excel?

Jesteś tutaj:
Przejdź do góry