Wizualizacja danych i projektowanie dashboardów

Czas szkolenia: 1 lub 2 dni

Cieszący się największą popularnością, autorski warsztat SkuteczneRaporty.pl. Uczestnicy uczą się tworzyć zrozumiałe, czytelne i bogate w dane raporty, które pomagają odbiorcom szybko widzieć dane i podejmować na ich podstawie trafne decyzje. To unikatowe szkolenie  skierowane jest do osób, które przygotowują i czytają raporty, analizują dane i szukają w nich wniosków (insights). Dotychczas wzięło w nim udział ponad 700 osób i każdej z nich szkolenie „otworzyło oczy” i pomogło poprawić swoją pracę z liczbami. Dzięki interaktywnej formie, zadaniom praktycznym w Excelu i quizom uczestnicy szkolenia uznawali je za bardzo atrakcyjne, polecając je znajomym w 9 na 10 przypadków.

Więcej informacji

Excel BI w pracy analityka – Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map

Czas szkolenia: 2 dni

Szkolenie wprowadza uczestników w świat najnowszych bezpłatnych dodatków do Excela, stworzonych przez Microsoft w odpowiedzi na coraz większe wyzwania stawiane przed analitykami w zakresie szybkiego przetwarzania i wizualizowania dużych ilości informacji. Power Pivot, Power Query, Power Map i Power View są doskonałym uzupełnieniem warsztatu sprawnego analityka – pozwalają na budowanie modeli automatycznie pobierających i przetwarzających dane, a następnie umożliwiają prezentowanie ich w skondensowanej i dostosowanej do odbiorcy formie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać te dodatki w swojej pracy.

Więcej informacji

Power BI – pobieranie danych, budowa modelu danych i projektowanie dashboardów

Czas szkolenia: 2 dni

Szkolenie wprowadza uczestników w świat aplikacji Power BI. która służy do budowania raportów i wspierania procesów raportowania. Proces budowy raportu w Power BI wymaga pobrania i przekształcenia danych w Edytorze zapytań > budowy modelu danych i dodatkowych miar (nie jest to jednak obowiązkowe) > stworzenia wykresów i tabel składających się na raporty powiązane z interakcją > przygotowany raport możemy jednym kliknięciem opublikować na witrynie Power BI.com. Power BI jest aplikacją typu self-service, co oznacza, że każdy jej użytkownik powinien być w stanie samodzielnie połączyć się z danymi i zbudować raport.

Więcej informacji

Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau

Czas szkolenia: 2 dni

Tableau jest programem z półki Business Intelligence, który może być wykorzystywany na wiele sposobów: jako program analityczny (Tableau Desktop), platforma do dzielenia się danymi ze światem (Tableau Public) czy wreszcie serwer raportowy dostępny przez przeglądarkę (Tableau Server). Niezależnie od sposobu wykorzystywania, każdy użytkownik Tableau powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu przygotowania danych, ich wizualizacji w postaci wykresów i dashboardów oraz interaktywnej analizy wizualnej, której mechanizmy dodaje do raportów. Szkolenie „Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau” łączy naszą unikatową wiedzę z zakresu wizualizacji danych i analizy wizualnej z obsługą programu Tableau. Szkolenie to odpowiada na pytania: dlaczego wizualizować, jak wizualizować i jak to zrobić w Tableau, które posiada co prawda podpowiedzi dla użytkownika w postaci funkcji Show Me, ale nie wskaże użytkownikowi, który konkretnie wykres wybrać. My to wiemy!

Więcej informacji

Obsługa programu Mapa Polski Excel

Czas szkolenia: 1 dzień

W teorii analizy danych wyróżnia się pięć sposobów organizacji informacji: lokalizacja, kategoria, czas, alfabet, skala (hierarchia). Analiza danych pod kątem miejsca występowania zjawiska lub procesu jest zatem nieodłącznym elementem analizy przyczynowo-skutkowej. Wartość dodaną osiągniemy, jeżeli przedstawimy dane w powiązaniu z miejscem ich powstania, łącząc dwa różne światy – abstrakcyjne dane liczbowe i fizyczną lokalizację geograficzną. Wiele obiektów wizualnych, które przedstawiają dane na wykresach, nie sprawdza się na mapach, gdyż nie umożliwiają bezpośrednich porównań. W czasie szkolenia omówione zostaną te środki wizualne, które dają największy efekt i są dostępne w różnych narzędziach.

Więcej informacji

Dowiedz się dlaczego nasze szkolenia są takie wyjątkowe – sprawdź nasze referencje!