Automatyczne kolorowanie etykiet oraz wartości ujemnych na wykresie kolumnowym i punktowym („lizakowym”) w Excelu

Jedną z technik wykorzystania koloru jest wyróżnienie wartości negatywnych, oznaczających np. stratę, przekroczenie budżetu kosztowego czy odpływ klientów. Najprostszym sposobem na ich oznaczenie w Excelu jest ręczne sformatowanie każdego punktu danych, jednak jest to działanie na krótką metę. Jak zautomatyzować kolorowanie punktów?

Co to jest wykres mozaikowy i jak utworzyć go w Excelu?

Analizując dobre i złe praktyki prezentacji wyników ankiet i badań, wspomniałem o wykresie mozaikowym, na którym mamy możliwość przedstawienia danych na dwóch osiach liczbowych, otrzymując w rezultacie wykres złożony z prostokątów, podobny trochę do mapy drzewa. Skąd tyle różnych nazw dla jednego wykresu (mozaikowy, Marimekko, Mekko, macierzowt) i jak utworzyć go w Excelu?

Co to jest wykres horyzontalny i jak go interpretować?

Wykres horyzontalny (ang. horizon chart) jest szczególnym rodzajem wykresu warstwowego, który został zaprojektowany, aby przekazać na niewielkiej powierzchni bardzo dużą ilość informacji i wysłać sygnał za pomocą koloru. Powstał na podstawie badań prowadzonych w celu znalezienia równowagi między czasem na przeanalizowanie dużej ilości danych przekazywanych na wizualizacji (wysoki poziom data density) a dokładnością wizualizacji.

Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego

William Cleveland i Robert McGill w 1984 przeprowadzili staranne eksperymenty, aby stwierdzić, który rodzaj wykresu, uwzględniając wielorakie atrybuty takie jak długość linii, położenie atrybutu na wspólnej skali czy nachylenie linii – najdokładniej zaprezentuje nam informacje, które chcemy uwydatnić, tworząc dany wykres. Ze swoich badań wywnioskowali, że takim wykresem jest wykres punktowy.