Kwartet Anscombe’a – „By zrozumieć, trzeba zobaczyć”

Frank Anscombe był angielskim statystykiem, zainteresowanym analizą i wizualizacją danych. Gdy zaczął pracować na pierwszych komputerach, szybko zauważył, że „(…) powinien zarówno wykonywać obliczenia, jak i prezentować wyniki graficznie”. Większość swojej kariery spędził na uniwersytetach: Cambridge, Yale i Princeton. Zasłynął jednak kwartetem…

Jak wstawić wykres punktowy w tabeli przestawnej Excel?

Tabela przestawna jest najszybszym sposobem pracy z uporządkowanymi danymi w Excelu, wykresy to najszybszy sposób ich analizy, zaś wykres punktowy to najbardziej uniwersalny z nich. Jeśli połączyć ze sobą te wszystkie elementy, otrzymujemy wybuchową mieszankę, która pozwoli szybko i interaktywnie analizować dane. Problem w tym, że na tabeli przestawnej nie da się wstawić wykresu punktowego…

Rozedrgany wykres punktowy – Poznaj technikę wibrowania (ang. jittering)

Wykres punktowy pozwala pokazać bardzo wiele szczegółów w prosty, zrozumiały sposób. Jednak, gdy w pewnych obszarach wykresu skupisko punktów jest zbyt duże, tracimy ważną informację. Z pomocą przychodzi wibrowanie wykresu (ang. jittering) – technika losowego rozłożenia punktów na jednej z osi, aby punkty minimalnie od siebie oddzielić.

Macierz korelacji w Excelu

Macierz korelacji to zaawansowane narzędzie do oceny dużej ilości korelacji liniowych pomiędzy danymi. Jest to ocena przybliżona, ponieważ osie danych nie zawsze są identyczne i widoczne, dane również bywają nie do końca czytelne, ale macierz nie ma za zadanie pokazywania dokładnych wartości serii czy pojedynczego punktu danych, a jedynie to, czy zachodzą między danymi jakieś zależności.