Mapa Polski Excel (odc. 3) – Jak przedstawić dane dla podziału geograficznego za kolejne okresy (miesiące, kwartały, lata)?

W części drugiej cyklu Mapa Polski Excel – Jak zwizualizować dane na mapie z zastosowaniem podziału geograficznego? nauczyliśmy się przedstawiać dane dla regionów opartych na podziale administracyjnym (mapa powiatów czy mapa gmin). Teraz poznamy możliwość porównywania ze sobą różnych okresów, np. kolejnych miesięcy, kwartałów czy lat.

Mapa Polski Excel (odc. 2) – Jak zwizualizować dane na mapie z zastosowaniem podziału geograficznego?

W części 1 cyklu Mapa Polski Excel – Jak stworzyć podział geograficzny na bazie granic administracyjnych? zbudowaliśmy podział geograficzny w programie Mapa Polski Excel (zarówno w tabeli Dane, jak i jako kontury na mapie). Teraz przechodzimy o krok dalej i przypiszemy naszym regionom konkretne wartości (wyniki).

Mapa Polski Excel (odc. 1) – Jak stworzyć podział geograficzny na bazie granic administracyjnych?

Jednym z najczęstszych zastosowań programu Mapa Polski Excel jest wizualizacja obecnego podziału geograficznego firmy i raportowanie wyników poszczególnych regionów. Z programu korzysta w ten sposób wiele firm o ogólnopolskim zasięgu. W najprostszym wariancie podział geograficzny firmy bądź organizacji pokrywa się z granicami administracyjnymi Polski (województwa, powiaty lub gminy).

Kartogram w analizie na mapie Polski w Excelu

Kartogram jest wykresem przedstawiającym zjawiska na mapie i zalicza się do kartograficznych metod ilościowych. Intensywność danego zjawiska prezentowana jest w granicach określonych pól odniesienia, najczęściej podziału administracyjnego, np. województw, gmin czy powiatów, a wartość zjawiska przedstawiona jest w klasach (czyli przedziałach). Aby wykonać kartogram należy zebrać i opracować dane dla odpowiednich obszarów, wyznaczyć jego klasy oraz graficznie opracować kartogram.

Pulpit nawigacyjny (czyli dashboard) Google Analytics

Google Analytics jest „rozwiązaniem w zakresie analityki internetowej zapewniające dokładny wgląd w ruch w witrynie oraz skuteczność działań marketingowych”. Do tej definicji dodać można, że rozwiązanie to zostało zaprojektowane jako dashboard, który pozwoli szybko i poprawnie przeanalizować powyższe informacje, przez co umożliwia podjęcie słusznych decyzji dotyczących naszej strony internetowej.