Mapa Polski Excel (odc. 4) – Jak zbudować hierarchiczny podział geograficzny (makroregion, region, przedstawiciel)?

W trzeciej części cyklu Mapa Polski Excel – Jak przedstawić dane dla podziału geograficznego za kolejne okresy (miesiące, kwartały, lata)? dowiedzieliśmy się, jak za pomocą przycisku zmieniać okres, za który prezentowane są wyniki. Teraz zapoznamy się ze sposobem budowy struktury podziału geograficznego, rozbijając go na makroregion, region i teren przedstawiciela, przy założeniu, że podział ten pokrywa się z granicami administracyjnymi na Mapie Polski Excel.

Mapa Polski Excel (odc. 3) – Jak przedstawić dane dla podziału geograficznego za kolejne okresy (miesiące, kwartały, lata)?

W części drugiej cyklu Mapa Polski Excel – Jak zwizualizować dane na mapie z zastosowaniem podziału geograficznego? nauczyliśmy się przedstawiać dane dla regionów opartych na podziale administracyjnym (mapa powiatów czy mapa gmin). Teraz poznamy możliwość porównywania ze sobą różnych okresów, np. kolejnych miesięcy, kwartałów czy lat.

Mapa Polski Excel (odc. 2) – Jak zwizualizować dane na mapie z zastosowaniem podziału geograficznego?

W części 1 cyklu Mapa Polski Excel – Jak stworzyć podział geograficzny na bazie granic administracyjnych? zbudowaliśmy podział geograficzny w programie Mapa Polski Excel (zarówno w tabeli Dane, jak i jako kontury na mapie). Teraz przechodzimy o krok dalej i przypiszemy naszym regionom konkretne wartości (wyniki).

Mapa Polski Excel (odc. 1) – Jak stworzyć podział geograficzny na bazie granic administracyjnych?

Jednym z najczęstszych zastosowań programu Mapa Polski Excel jest wizualizacja obecnego podziału geograficznego firmy i raportowanie wyników poszczególnych regionów. Z programu korzysta w ten sposób wiele firm o ogólnopolskim zasięgu. W najprostszym wariancie podział geograficzny firmy bądź organizacji pokrywa się z granicami administracyjnymi Polski (województwa, powiaty lub gminy).