Stosowanie skali logarytmicznej na wykresie

Wybór odpowiedniej skali do prezentowania danych na wykresie jest niezwykle ważny. Niekiedy wybór złej skali uniemożliwia wręcz porównania danych, szczególnie tych, charakteryzujących się wartościami z rozległego przedziału liczbowego – w takim przypadku skorzystanie ze skali liniowej byłoby nieefektywne, osie (x, y bądź obie) musiałaby być tak długie, aby zmieścić wszystkie wartości. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc zastosowanie skali logarytmicznej.

Wykorzystanie formuły tablicowej oraz listy rozwijanej do aktualizacji wykresów

To my, jako użytkownicy Excela, sami decydujemy kiedy dana formuła jest „tablicowa” bądź „nietablicowa”. W pierwszym przypadku wystarczy, gdy przy wpisywaniu odpowiedniej formuły zastosujemy kombinację klawiszy Ctrl+ Shift+ Enter. Operacja ta pozwoli na wykorzystanie formuły do obliczeń, jednakże nie na pojedynczych komórkach, ale na tablicach.