Projektowanie wykresu krok po kroku

Budowanie wykresów w tradycyjny sposób polega na jego wstawieniu już w pierwszym kroku. Poniższe kroki prezentują logiczną kolejność decyzji podczas projektowania, które nie są sztywną zasadą, ale mogą nam w tym procesie pomóc. W rzeczywistości bowiem, kiedy przejdzie się przez ten proces kilka razy, zakorzeni się on jako naturalne i półświadome podejście do tworzenia wykresu.

Związki w danych biznesowych

Pojedyncza liczba rzadko jest interesująca. Staje się taką dopiero wtedy, gdy widać jej zależność w relacji do innych liczb. Pierwsze pytanie, które zawsze należy sobie postawić, brzmi „W porównaniu z czym?”. Liczby nabierają znaczenia dopiero, gdy zaczyna się jej porównywać z innymi liczbami z nimi powiązanymi.

Co to jest dashboard?

Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu, na którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami firmy lub organizacji przedstawione są w formie wizualnej. Informacje te są umieszczone na jednym ekranie lub jednej kartce. Dashboard jest sposobem obrazowania i prezentacji danych (w tym danych biznesowych), a nie specyficznym rodzajem informacji lub technologii.