Średnia, Min i Max na wykresie punktowym ze słupkami błędów w Excelu

Jak obiektywnie przedstawić wyniki ankiet? Jednym ze sposobów jest pokazanie nie tylko średniej, ale też zakresu w którym padały odpowiedzi. Taki zakres możemy narysować w programie Excel za pomocą słupków, błędów, wykorzystanych już choćby w przypadku wykresu kolumnowego dla finansistów. Przygotowanie danych W arkuszu znajdują się dane w postaci liczb w kolejnych kolumnach. Są to punkty, w skali od 1 do 5, które ankietowani dali w odpowiedzi na kolejne pytania (kolumny to kolejne zadawane pytania).…

Zaawansowany wykres do prezentacji PowerPoint w 20 krokach

Oprócz oczywistego wykorzystywania wykresów w plikach Excel jako pomocnych w analizie danych, tworzymy też wykresy przeznaczone do prezentacji, najczęściej tych w programie PowerPoint. Aby wykres w prezentacji był efektywny oraz efektowny nie powinniśmy kopiować ich bez dokonania pewnych ulepszeń i modyfikacji. Mało kiedy domyślny wykres, który jest wstawiany w Excelu, jest już tym perfekcyjnym.

Stosowanie skali logarytmicznej na wykresie

Wybór odpowiedniej skali do prezentowania danych na wykresie jest niezwykle ważny. Niekiedy wybór złej skali uniemożliwia wręcz porównania danych, szczególnie tych, charakteryzujących się wartościami z rozległego przedziału liczbowego – w takim przypadku skorzystanie ze skali liniowej byłoby nieefektywne, osie (x, y bądź obie) musiałaby być tak długie, aby zmieścić wszystkie wartości. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc zastosowanie skali logarytmicznej.

Współczynnik perspektywy

Współczynnikiem perspektywy (ang. aspect ratio) nazywa się stosunek wysokości obszaru wykresu do jego szerokości. Obszar wykresu to pole ograniczone osiami wykresu. William Cleveland, który badał, jaki współczynnik jest najbardziej efektywny, stwierdził, że współczynnik ten ma duże znaczenie, ponieważ wpływa na naszą zdolność do oceny zakresu zmienności.