Współczynnik perspektywy

Współczynnikiem perspektywy (ang. aspect ratio) nazywa się stosunek wysokości obszaru wykresu do jego szerokości. Obszar wykresu to pole ograniczone osiami wykresu. William Cleveland, który badał, jaki współczynnik jest najbardziej efektywny, stwierdził, że współczynnik ten ma duże znaczenie, ponieważ wpływa na naszą zdolność do oceny zakresu zmienności.

Mapa drzewa

Mapa drzewa (ang. treemap) została wymyślona w latach 90. przez Bena Shneidermana. Jest wykresem wykorzystywanym do prezentacji dużych zbiorów danych uporządkowanych hierarchicznie lub skategoryzowanych w sposób wymagający bardzo mało miejsca. Nazwa nawiązuje do definicji drzewa w informatyce, które reprezentuje shierarchizowany zbiór danych.

Wykres zmiany pozycji

Wykres zmiany pozycji (ang. bump chart, bump – zderzać) pochodzi z zapisu wyników regat na uniwersytetach w Cambridge i Oksfordzie. Zawody noszą nazwę wyścigu zderzeń (ang. bumps race). Łódki ustawiane są na starcie w równych odstępach w wąskim kanale uniemożliwiającym wyprzedzanie.