Stosowanie skali logarytmicznej na wykresie

Wybór odpowiedniej skali do prezentowania danych na wykresie jest niezwykle ważny. Niekiedy wybór złej skali uniemożliwia wręcz porównania danych, szczególnie tych, charakteryzujących się wartościami z rozległego przedziału liczbowego – w takim przypadku skorzystanie ze skali liniowej byłoby nieefektywne, osie (x, y bądź obie) musiałaby być tak długie, aby zmieścić wszystkie wartości. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc zastosowanie skali logarytmicznej.