Dashboard w Excelu w formie strony internetowej

Jeżeli mamy dość przesyłania pliku Excel z naszym raportem, nadanie mu formy strony internetowej jest idealnym rozwiązaniem. Choć ma on statyczną formę (bez możliwości liczenia i interakcji), zapewnia kilka funkcjonalności, które dla większości użytkowników wystarczą. Głównymi zaletami takiego raportu są: intuicyjność, brak możliwość ingerencji w plik, łatwość dystrybucji.

Mapa rynku – użycie mapy drzewa do prezentacji notowań giełdowych

Mapa rynku jest innowacyjnym wykorzystaniem mapy drzewa (ang. treemap) do prezentowania informacji z rynków finansowych. Została wymyślona przez Martina Wallenberga, który najpierw stworzył algorytm sprawiający, aby kategorie przypominały kształtem kwadraty (zamiast prostokątów), a następnie uruchomił mapę rynku w Internecie na stronie SmartMoney.com.

Co to jest dashboard?

Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu, na którym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami firmy lub organizacji przedstawione są w formie wizualnej. Informacje te są umieszczone na jednym ekranie lub jednej kartce. Dashboard jest sposobem obrazowania i prezentacji danych (w tym danych biznesowych), a nie specyficznym rodzajem informacji lub technologii.