Tworzenie raportu tabeli przestawnej w Excelu (1/4)

Tabele przestawne są wyjątkowo cennym narzędziem analitycznym programu Excel, umożliwiającym dynamiczną reorganizacją, wyświetlanie i przeglądanie danych. W standardowym arkuszu trudno zmienić organizację arkusza, natomiast tabele przestawne pozwalają – nie naruszając struktury danych źródłowych – na przestawienie i wybieranie interesujących kolumn i wierszy.