Kwartet Anscombe’a – „By zrozumieć, trzeba zobaczyć”

Frank Anscombe był angielskim statystykiem, zainteresowanym analizą i wizualizacją danych. Gdy zaczął pracować na pierwszych komputerach, szybko zauważył, że „(…) powinien zarówno wykonywać obliczenia, jak i prezentować wyniki graficznie”. Większość swojej kariery spędził na uniwersytetach: Cambridge, Yale i Princeton. Zasłynął jednak kwartetem…

Macierz korelacji w Excelu

Macierz korelacji to zaawansowane narzędzie do oceny dużej ilości korelacji liniowych pomiędzy danymi. Jest to ocena przybliżona, ponieważ osie danych nie zawsze są identyczne i widoczne, dane również bywają nie do końca czytelne, ale macierz nie ma za zadanie pokazywania dokładnych wartości serii czy pojedynczego punktu danych, a jedynie to, czy zachodzą między danymi jakieś zależności.