Kwartet Anscombe’a – „By zrozumieć, trzeba zobaczyć”

Frank Anscombe był angielskim statystykiem, zainteresowanym analizą i wizualizacją danych. Gdy zaczął pracować na pierwszych komputerach, szybko zauważył, że „(…) powinien zarówno wykonywać obliczenia, jak i prezentować wyniki graficznie”. Większość swojej kariery spędził na uniwersytetach: Cambridge, Yale i Princeton. Zasłynął jednak kwartetem…