Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego

William Cleveland i Robert McGill w 1984 przeprowadzili staranne eksperymenty, aby stwierdzić, który rodzaj wykresu, uwzględniając wielorakie atrybuty takie jak długość linii, położenie atrybutu na wspólnej skali czy nachylenie linii – najdokładniej zaprezentuje nam informacje, które chcemy uwydatnić, tworząc dany wykres. Ze swoich badań wywnioskowali, że takim wykresem jest wykres punktowy.