Mapa Polski Excel (odc. 25) – Jak zwizualizować dane dla województw na mapie powiatów oraz dla powiatów na mapie gmin?

W odcinku 24. serii Mapa Polski Excel poznaliśmy sposób na generowanie linku do mapy Google. Kolejną możliwością wykorzystania programu jest wizualizacja podziału administracyjnego na poziomie wyższym niż posiadana wersja mapy. Nauczymy się tego na przykładzie Mapy Polski Excel Powiaty, którą wykorzystamy do utworzenia podziału na województwa.

Mapa Polski Excel (odc. 16) – Jak pokazać w powiększeniu obszar administracyjny Śląska?

W odcinku Mapa Polski Excel – Jak pokazać na mapie nazwy obszarów administracyjnych (powiaty, gminy)? dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wykorzystać wykres bąbelkowy do pokazania nazw na kartogramie Polski. Teraz zastanowimy się, jak przedstawić w szczegółach aglomerację Śląska, która ma duże znaczenie analityczne z uwagi na liczbę mieszkańców, a jest na mapie mało widoczna.