Jak wojna na Ukrainie wpływa na hrywnę i bilans płatniczy? – wizualizacja w Tableau

Aż 4 lata trwał powrót płac ukraińskich do poziomu z września 2008 r., gdy rozpoczął się kryzys polityczny, potęgowany przez światowy kryzys ekonomiczny. I gdy poziom płac wreszcie wrócił na stare tory, rozpoczął się kolejny kryzys, związany z konfliktem zbrojnym. Płace spadły, a kurs dolara poszybował.