Czas trwania:

1 dzień

Ilość miejsc:

15

cena jest niezależna od liczby uczestników

Koszt
Cena:

3500 zł netto za 1 dzień szkolenia

Opis szkolenia

W teorii analizy danych wyróżnia się pięć sposobów organizacji informacji: lokalizacja, kategoria, czas, alfabet, skala (hierarchia). Analiza danych pod kątem miejsca występowania zjawiska lub procesu jest zatem nieodłącznym elementem analizy przyczynowo-skutkowej. Wartość dodaną osiągniemy, jeżeli przedstawimy dane w powiązaniu z miejscem ich powstania, łącząc dwa różne światy – abstrakcyjne dane liczbowe (np. sprzedażowe czy finansowe) i fizyczną lokalizację geograficzną, połączoną z dodatkowymi informacjami, stanowiącymi odwzorowanie fizycznych cech otaczającego nas świata (odległości, ukształtowania terenu, sieci drogowej, akwenów wodnych). Wiele obiektów wizualnych, które przedstawiają dane na wykresach, nie sprawdza się na mapach, gdyż nie umożliwiają bezpośrednich porównań. W czasie szkolenia omówione zostaną te środki wizualne, które dają największy efekt i są dostępne w w programie Mapa Polski Excel. Dodatkowo analiza danych geograficznych zostanie omówiona w kontekście podziałów na mapach (np. administracyjnego i pocztowego). Całość szkolenia dopełni budowa raportu powiązanego z mapą, który dzięki interaktywności będzie wspierał proces analityczny.

Cel szkolenia

Poznanie teorii z zakresu wizualizacji danych geograficznych i wykorzystanie jej w praktyce w programie Mapa Polski Excel.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie techniki i środki komunikacji wizualnej wybrać do wizualizacji danych na mapie.
 • Jak korzystać z podstawowych funkcjonalności programu Mapa Polski Excel.
 • Jak tworzyć zaawansowane raporty i wizualizacje i dostosować program do swoich potrzeb.

Ćwiczenia:

Wiedza teoretyczna jest w trakcie szkolenia przeplatana wieloma ćwiczeniami z użyciem programu. Wykorzystując zasady komunikacji wizualnej na temat map, Uczestnicy uczą się efektywnie włączyć aspekt geograficzny do swoich analiz, tworząc w programie Mapa Polski Excel raporty, które będą wspierać procesy decyzyjne.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu i trwa 8 h (w tym 3 przerwy kawowe i przerwa na lunch). Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Organizator zapewnia dla uczestników laptopy z programem Microsoft Excel.

Agenda szkolenia

Jak działa mózg?

 1. Zmysły człowieka i ich zdolność do przyswajania informacji
 2. Pamięć ikoniczna i jej wpływ na rozumienie liczb
 3. Pamięć krótkoterminowa i jej wpływ na rozumienie liczb
 4. Pamięć długoterminowa i jej wpływ na rozumienie liczb
 5. Wizualizacja danych geograficznych

Budowa programu Mapa Polski Excel

 1. Szczegóły budowy programu Mapa Polski Excel

Podstawowe funkcjonalności programu

 1. Kartogram
 2. Wykres bąbelkowy
 3. Kontury województw
 4. Wykres bąbelkowy z 2 zmiennymi
 5. Komunikat z nazwą
 6. Sterowanie kartogramem
 7. Dane GUS
 8. Baza kodów pocztowych

Wykorzystywanie programu w raportach

 1. Własny podział terytorialny
 2. Geokodowanie
 3. Filtrowanie danych na wykresie bąbelkowym
 4. Nazwy z wykresem bąbelkowym
 5. Dynamiczne etykiety
 6. Sygnalizacja uliczna
 7. Eksport do PowerPoint (obraz statyczny i połączony)
Szkolenie w liczbach

dzień treningowy

ćwiczeń do wykonania przez Uczestników w różnych programach

Profil uczestnika:

Klienci SkuteczneRaporty.pl, którzy kupili dowolną Mapę Polski Excel oraz wszystkie osoby, które analizują dane zawierające aspekt geograficzny, w szczególności pracownicy działów sprzedaży, marketingu, kontrolingu, finansów, księgowości, informacji zarządczej i zespołów analitycznych. Szkolenie rekomendowane dla użytkowników programu Mapa Polski Excel.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Będzie umiał wybrać odpowiedni środek wizualizacji do danych geograficznych.
 • Będzie potrafił poruszać się po programie Mapa Polski Excel i znał jego możliwości.
 • Będzie tworzył raporty w programie i łączył z raportami już funkcjonującymi w organizacji.

Korzyści organizacji:

 • Wykorzystanie najlepszych praktyk i narzędzi (Mapa Polski Excel) z zakresu wizualizacji z użyciem map.
 • Zwiększenie pola interpretacji posiadanych danych geograficznych.
 • Wdrożenie łatwych w użyciu, zrozumiałych interaktywnych raportów.