Czas trwania:

2 dni

Ilość miejsc:

15

cena jest niezależna od liczby uczestników

Koszt

7500 zł netto / 2 dni szkolenia

Opis szkolenia

Tableau jest programem z półki Business Intelligence, który może być wykorzystywany na wiele sposobów: jako program analityczny (Tableau Desktop), platforma do dzielenia się danymi ze światem (Tableau Public) czy wreszcie serwer raportowy dostępny przez przeglądarkę (Tableau Server). Niezależnie od sposobu wykorzystywania, każdy użytkownik Tableau powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu przygotowania danych, ich wizualizacji w postaci wykresów i dashboardów oraz interaktywnej analizy wizualnej, której mechanizmy dodaje do raportów. Szkolenie „Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau” łączy naszą unikatową wiedzę z zakresu wizualizacji danych i analizy wizualnej z obsługą programu Tableau. Szkolenie to odpowiada na pytania: dlaczego wizualizować, jak wizualizować i jak to zrobić w Tableau, które posiada co prawda podpowiedzi dla użytkownika w postaci funkcji Show Me, ale nie wskaże użytkownikowi, który konkretnie wykres wybrać. My to wiemy!

Cel szkolenia

Poznanie zasad wizualizacji danych i ich zastosowanie podczas nauki obsługi programu Tableau na poziomie średnio zaawansowanym.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są podstawowe zasady wizualizacji danych i jak zostały odzwierciedlone w Tableau?
 • Który wykres w Tableau wybrać i dlaczego?
 • Dlaczego w Tableau są do wyboru tylko dashboardy i jak je profesjonalnie projektować?
 • Jak zaplanować interakcje z dashboardem, aby wspierały proces analizy wizualnej?

Ćwiczenia:

Wiedza jest przekazywana na bazie ćwiczeń w Tableau. Wykorzystując zasady wizualizacji danych uczestnicy uczą się budować w Tableau zrozumiałe i funkcjonalne raporty, które można szybko przeglądać, aktualizować i dystrybuować.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu i trwa 2 dni po 7 h (w tym 3 przerwy kawowe i przerwa na lunch). Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Organizator zapewnia dla uczestników laptopy z programem Tableau w wersji Public lub Desktop.

Agenda szkolenia

Wstęp do programu Tableau

 1. Historia Tableau
 2. Budowa programu
 3. Szybki start – mój pierwszy dashboard

Zasady wizualizacji danych

 1. Pamięć człowieka i jej wpływ na proces analizy danych
 2. Tabela a wykres
 3. Skuteczny wykres
 4. Główne zasady wizualizacji danych i ich odzwierciedlenie w Tableau
 5. Wykres panelowy i jego znaczenie w Tableau
 6. Wizualizacja danych na mapach

Którą wizualizację wybrać – funkcja Show Me w praktyce

 1. Tabele
  • Tabela tekstowa
  • Mapa cieplna
  • Tabela wyróżniona
 2. Wykres kolumnowy
  • Wykres słupkowy
  • Wykres kolumnowy skumulowany
  • Kolumny wykres panelowy
 3. Wykres liniowy
  • Szereg czasowy na wykresie liniowym
  • Wykres liniowy panelowy
 4. Wykres powierzchniowy
  • Szereg czasowy na wykres powierzchniowym
  • Wykres powierzchniowy na wykresie panelowym
 5. Wykres punktowy
  • Korelacja na wykresie punktowym
  • Wykres punktowy dla kategorii
  • Wykres punktowy panelowy dla kategorii
 6. Wykres z dwiema osiami – czy warto?
  • Wykres liniowy z dwiema osiami
  • Wykres kolumnowo-liniowy z dwiema osiami
 7. Wykresy oparte na polu powierzchni
  • Wykres kołowy
  • Mapa drzewa
  • Wykres bąbelkowy
  • Wykres bąbelkowy spakowany
 8. Inne wykresy kolumnowe
  • Wykres Gantta
  • Histogram
  • Wykres pudełkowy
  • Wykres pociskowy
 9. Wykresy na mapach
  • Wykres bąbelkowy
  • Wykres kołowy
  • Kartogram na mapie Polski

Dashboardy w Tableau

 1. Co to jest dashboard?
 2. Dashboard menedżerski a dashboard analityczny
 3. Dashboard menedżerski w Tableau
 4. Dashboard analityczny w Tableau
 5. Publikacja dashboardu i jego wygląd w przeglądarce

Analiza wizualna i projektowanie interakcji

 1. Filtrowanie
 2. Sortowanie
 3. Hierarchia i drążenie
 4. Hiperłącza
 5. Szczegóły na żądanie
 6. Ograniczanie danych

Data storytelling

 1. 8 najlepszych przykładów historii opowiedzianych danymi
 2. Data storytelling w Tableau

Zaawansowana obsługa Tableau

 1. Szybkie kalkulacje w tabelach
 2. Pola kalkulowane
 3. Parametry
 4. Kontenery
 5. Linie trendu
 6. Prognozy
Szkolenie w liczbach

dni intensywnego szkolenia

ćwiczeń do wykonania przez Uczestników

niespodzianki w trakcie szkolenia

stron materiałów w formie książkowej otrzyma każdy z Uczestników

Profil uczestnika:

Każdy użytkownik Tableau, który będzie tworzył dashboardy lub analizował dane w Tableau.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Będzie umiał obsługiwać program Tableau na poziomie średnio zaawansowanym
 • Będzie umiał dokonać najlepszego wyboru wizualizacji z funkcji Show Me
 • Będzie w stanie zaprojektować swój dashboard tak, aby ułatwić odbiorcy rozumienie danych

Korzyści organizacji:

 • Szybszy proces podejmowania decyzji.
 • Zwiększenie pola interpretacji posiadanych danych.
 • Większy profesjonalizm i zrozumiałość przygotowywanych w organizacji raportów.