Czas trwania:

2 dni

Ilość miejsc:

15

cena jest niezależna od liczby uczestników

Koszt
Cena:

7000 zł netto

8610 zł brutto za 2 dni szkolenia

Opis szkolenia

W najnowszej odsłonie pakietu Microsoft Office 2013 najwięcej zyskał stary, poczciwy Excel nazwany „Excel 2013 BI”. Skrót BI, czyli Business Intelligence, trudno przetłumaczyć na język polski – mówi się czasem „inteligencja biznesowa” czy „analityka biznesowa”, aczkolwiek te zwroty nie oddają istoty rzeczy. Jedną z najtrafniejszych definicji jest „dostarczanie właściwych informacji, właściwym osobom, we właściwym czasie oraz we właściwej formie pomagających w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych”. Excel 2013 otwiera nowy rozdział w analityce biznesowej dostępnej dla szerokiego grona odbiorców przy ograniczonym udziale Działu IT. Dzięki łatwemu połączeniu z bazą danych (za pomocą PowerPivot) każdy może w dodatku PowerView budować interaktywne raporty mieszczące się dokładnie na jednym ekranie niczym deska rozdzielcza samochodu (ang. dashboard). Analityczny wachlarz możliwości jest bardzo szeroki i obejmuje nowe sposoby wizualizacji (mapy, wykres wielokrotny, karty), jak i wiele możliwości interakcji (hierarchie, oś czasu, brushing & linking). Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z podstawami dodatków do programu Microsoft Excel 2013 PowerPivot i PowerView oraz niezbędną wiedzą z zakresu wizualizacji i prezentacji danych.

Cel szkolenia

Nauczyć tworzenia interaktywnych raportów (dashboardów analitycznych) w PowerView, wykorzystując model danych stworzony w PowerPivot.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak za pomocą Excel 2013 PowerPivot uzyskać połączenie z danymi z różnych źródeł (baza danych, Internet, tabela Excel), stworzyć model danych, zastosować na danych obliczenia za pomocą DAX.
 • Jak stworzyć raport w Excel 2013 PowerView, wykorzystując tabelę, macierz, karty filtry, mapy, wykres kołowy, panelowy (wielokrotność), punktowy).
 • Czym jest dashboard analityczny, jakie są podstawowe zasady jego budowy i jak wykorzystać taki raport do eksploracji danych i podejmowania lepszych decyzji.

Ćwiczenia:

Wiedza teoretyczna jest w trakcie szkolenia przeplatana ćwiczeniami w dodatkach Excel 2013 PowerPivot i PowerView. Uczestnicy uczą się, jak zbudować model danych, na bazie którego można stworzyć zrozumiałe i funkcjonalne raporty. Ćwiczenia stanowią ponad połowę czasu szkolenia.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu i trwa 2 dni po 8 h (w tym 3 przerwy kawowe i przerwa na lunch). Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Organizator zapewnia dla uczestników laptopy z Excelem 2013.

Agenda szkolenia

Przygotowanie modelu danych z użyciem PowerPivot

 1. Import danych z różnych źródeł
 2. Zarządzanie relacjami
 3. Używanie DAX (Data Analysis Expressions) i jego najważniejszych funkcji
 4. Obszar obliczeń – przykładowe zastosowania
 5. Hierarchia i jej zastosowanie
 6. Dodatkowe opcje

Tworzenie raportu z użyciem PowerView

 1. Tabela, macierz, karty
 2. Mapa i filtry
 3. Diagram kołowy wraz z zastosowaniem fragmentatorów oraz hierarchii
 4. Diagram słupkowy kolumnowy oraz liniowy
 5. Wykres panelowy i sortowanie wg kolumny
 6. Diagram punktowy i bąbelkowy
 7. Elementy interaktywne: oś czasu i kafelki

Analiza raportu (dashboardu analitycznego) PowerView

 1. Co to jest analiza wizualna? Eksploracja danych, wizualizacja, BI
 2. Zasady budowania raportów wynikające z następujących właściwości umysłu:
  • Ograniczona pojemność pamięci krótkotrwałej
  • Zdolność do postrzegania wielu obiektów jednocześnie
  • Dostrzeganie wzorców
 3. Zastosowanie poszczególnych wizualizacji i dostosowanie ich do rodzaju danych
 4. Proces analizy
 5. Techniki interakcji
  • Sortowanie (ang. sort)
  • Filtrowanie (ang. filter)
  • Drążenie (ang. drill-down)
  • Szczegóły na żądanie (ang. details-on-demand)
  • Brushing & Linking
  • Overview Plus Detail
 6. Przykłady raportów
 7. Ograniczenia, błędy i braki ws. do liderów rynku wizualizacji
Szkolenie w liczbach

dni intensywnego szkolenia

ćwiczeń do wykonania przez Uczestników

niespodzianki w trakcie szkolenia

stron materiałów w formie książkowej dla Uczestników

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do zaawansowanych użytkowników programu Excel, którzy znają bardzo dobrze funkcje, wykresy, operacje na tabelach i import danych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • Samodzielnie podłączy się do źródła danych organizacji (przy niewielkim wsparciu ze strony Działu IT) i stworzy własny model danych, wykorzystując PowerPivot.
 • Będzie budował jednoekranowe raporty służące do analizy danych (PowerView).
 • Będzie analizował raporty wizualnie, wykorzystując różne techniki interakcji.

Korzyści organizacji:

 • Zwiększenie samodzielności pracowników w tworzeniu raportów, uniezależnienie ich od pracy Działu IT.
 • Zwiększenie pola interpretacji posiadanych danych poprzez wizualizację.
 • Trafniejsze decyzje dotyczące najistotniejszych dla organizacji elementów (klienci, produkty, dostawcy, wyniki, cele).

Regulamin szkolenia