Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego

William Cleveland i Robert McGill w 1984 przeprowadzili staranne eksperymenty, aby stwierdzić, który rodzaj wykresu, uwzględniając wielorakie atrybuty takie jak długość linii, położenie atrybutu na wspólnej skali czy nachylenie linii – najdokładniej zaprezentuje nam informacje, które chcemy uwydatnić, tworząc dany wykres. Ze swoich badań wywnioskowali, że takim wykresem jest wykres punktowy.

Wykres cykliczności w Excelu

W Excelu wykres cykliczności możemy utworzyć w prosty sposób jako wykres liniowy – sztuka polega na odpowiednim przygotowaniu danych źródłowych dla wykresu. Dane muszą być ułożone w sposób schodkowy, co może być trochę niewygodne, ale gdy już raz przygotujemy szablon, możemy go później wykorzystać, gdy zaistnieje potrzeba, także w innych analizach.

Wykresy przebiegu w czasie w Excelu, czyli miniwykresy, które są analityczną iskrą (ang. sparklines)

W ramach programu Excel 2010 Microsoft wprowadził nowe możliwości tworzenia wykresów, które zostały nazwane Wykresami przebiegu w czasie. W wersji anglojęzycznej nazwa „sparklines” nawiązuje do definicji, którą nadał tym miniwykresom ekspert od wizualizacji prof. Edward Tufte, mając na myśli, że taki wykres będzie niczym iskra (ang. spark), od której zapłonie nasz analityczny umysł.